Ss seyx kacer skrblik online dating

Posted by / 01-Nov-2017 08:06

Ss seyx

O, islam aləminin geriləməsi və tənəzzülü səbəblərini araşdırmış və bu səbəbləri çəkinmədən dilə gətirmişdir.Səbəblər sırasında yerli parazit, mütləqiyyətçi hakimiyyətlər mühüm yer tutur.O, farca və ərəbcəni Kabil mədrəsələrində oxuduğu zaman öyrənmişdir.Təhsilini bitirdikdən sonra Hindistana getmiş, burada ingilis hakimiyyətinə qarşı qiyamın şahidi olmuşdur.Şeyx Cəmaləddin (əsl adı Seyid Məhəmməd Səftər oğlu) 1836-cı (ya 1838-ci) ildə Azərbaycanın Həmədan şəhəri yaxınlığındakı Əsədabad qəsəbəsində doğulmuş, səkkiz yaşınadək burada yaşamışdır.Atası varlı ruhanilərdəndi və Kabil yaxınlığında mülkü varmış.Britaniya imperiyasına qarşı bu qiyam onda imperializmə nifrət yaratmış, bu hiss ömrü boyu onu tərk etməmiş, əksinə, keşməkeşli həyatını onunla (imperializmlə) mübarizəyə həsr etmişdir.Cəlaləddin bir müddət Hindistanda yaşadıqdan sonra arada Həcc səfərinə çıxmış, geri qayıdaraq Əfqanıstan əmiri Dostməhəmməd xanın yanında xidmətə girmişdir.

Şeyxə görə, müsəlman hakimlər xəlifəyə bağlı olmalı idilər. Eyni zamanda İstanbul Darülfünununda da dərs demiş, bu şəhərin məşhur Sultan Əhməd və Ayasofya camilərində xütbələr oxumuş, vəzlər vermişdir, ancaq dövrün şeyxülislamı və başqa din xadimləri onun fikirlərini zərərli saydıqlarından hökumətin əmri ilə Şeyx yenidən Qahirəyə dönmüşdür[7].Din xadimi olmasına baxmayaraq, Şeyx modern düşüncəli fikir adamı idi.Şeyx “bütün islam aləminin yaşaya bilməsi üçün müsəlman millətlərin milli şüura sahib olmaları lüzumuna inanmışdır”.[8] Bu dövrdə Şeyxin fikirləri üçün Misirdə münbit siyasi mühit vardı. Misir müftisi ilə fikirləri üst-üstə düşmüş, müfti onu mürşidi olaraq qəbul etmişdir.

ss seyx-71ss seyx-72ss seyx-52

Məhəmmədtağı Zöhtabi Şeyx haqqında Azərbaycanda ilk dəfə xüsusi məqalə yazmış, onun Əsədabad qəsəbəsində anadan olduğunu, bir müddət burada yaşadığını bildirmişdir[5].

One thought on “ss seyx”

  1. No other dating site works as hard to deliver you the exact right partners, and that means results: In our testing, we found the highest percentage of good matches with Ok Cupid, and the second-highest percentage of high-quality messages.

  2. You won't have to put lets start on the jitters that other weight loss supplements cause that allow you to be feel a lot heart approximately to explode. Once you've established that trusting relationship and learned to grab a reader's attention, you'll know without a doubt that when you chat, people will listen. Официальный сайт: чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле - Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.